ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :DAF (s dodáním na hranici)
Anglicky :DAF (delivered at frontier)
Francouzsky :DAF (Rendu frontiere)
Německy :DAF (frei Grenze, geliefert Grenze)

Výklad :“S dodáním na hranici” znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile bylo dáno zboží k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku nevyložené, odbavené pro vývoz, ale nikoli pro dovoz v ujednaném bodě a místě na hranici, ale před celní hranicí sousední země. Je potřeba přesně definovat hranici při sjednávání doložky.Tato doložka může být použita pro jakýkoliv způsob dopravy,při níž je zboží dodáváno do hraničního prostoru.
Poznámka :Incoterms 2000 HN 6.1.2000
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31972R1035,32000R1901 Rezort :Neurčeno
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti