ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :batáty
Anglicky :sweet potatoes
Francouzsky :patates douces
Německy :Süsskartoffeln

Výklad :KN 0714
Poznámka :Ipomoea batatas (L.) Lam.
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG1 general

Zdroj(celexová čísla) :31999R2204,32002R1444 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdenka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti