ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :digitální záznam
Anglicky :digital recording
Francouzsky :enregistrement numérique
Německy :Digitalaufnahme

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :392L0100 Rezort :MK
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Zollmann Benjamin

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti