ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bílkovina, protein
Anglicky :protein
Francouzsky :protéine
Německy :Eiweiss, Protein

Výklad :něm. a čes. jazyk používá dvě možnosti podle kontextu a úzu
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31997D0080 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti