ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :alkylhalogenidy kovů
Anglicky :metal alkyl halides
Francouzsky :halogenures de métaux-alkyls
Německy :Metallalkylhalogenide

Výklad :
Poznámka :v ADR
Oblast použití-skupina :transport
Podskupina :TRH storage and transport of dangerous substances (sn: handling and use)

Zdroj(celexová čísla) :31999L0047 Rezort :MDS
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Suntych Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti