ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :aktinobacilóza
Anglicky :actinobacillosis
Francouzsky :actinobacillose
Německy :Aktinobazillose

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :medicine
Podskupina :MEG veterinary medicine

Zdroj(celexová čísla) :391L0497 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti