ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cukerný roztok
Anglicky :sugar solution
Francouzsky :solution de sucre
Německy :Zuckerlösung

Výklad : angl. verze používá "sugar solution" někdy i v případech, kdy ostatní verze mají"sucre liquide / flüssiger Zucker" - v tom případě jde o "tekutý cukr" - proto je třeba při revizích vycházet z něm. nebo franc. verze
Poznámka :cukerný roztok (roztok cukru) při hustotě do cca 60%
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31998R2402,31993L0077 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti