ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dílčí šarže, dílčí partie
Anglicky :sub-batch, sub-lot
Francouzsky :sous-lot
Německy :Teilpartie

Výklad :
Poznámka :U některých komodit se používá "šarže", u jiných "partie".
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32001R0455 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti