ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :biochemická spotřeba kyslíku BSK5
Anglicky :Biochemical oxygen demand BOD5
Francouzsky :Demande biologique en oxygene DBO5
Německy :Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Environment Protection
Podskupina :EN4 environmental protection policy

Zdroj(celexová čísla) :378L0659 Rezort :MŽP
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Skládalová Jana, Csc.

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti