ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dávka
Anglicky :consignment
Francouzsky :lot
Německy :Partie

Výklad :
Poznámka :vedle anglického "consignment" se používá také výrazu "lot" - in 31973R3389
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :372R1035 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Zdeňka Ehlová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti