ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :alfabetický kód NACE rev. 1 - 2 písmena (subsekce)
Anglicky :NACE Rev. 1 two-character alphabetical code (subsection)
Francouzsky :x
Německy :x

Výklad :
Poznámka :schv. ing. Vokněrovou, odb. metodiky
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31997R0058 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Povolná Jarmila

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti