ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :činnosti on-line
Anglicky :activities on-line
Francouzsky :activités en ligne
Německy :Tätigkeiten on-line

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32000L0031 Rezort :ÚSIS
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :PhDr. Hloušek Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti