ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :CFR (náklady a přepravné), C & F
Anglicky :CFR (cost and freight), C & F
Francouzsky :CFR (cout et fret), C & F
Německy :CFR (Kosten und Fracht), K.u.F.

Výklad :“Náklady a přepravné” znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající musí zaplatit náklady a přepravné potřebné k přepravě zboží do ujednaného přístavu nalodění, ALE nebezpečí poškození či ztráty zboží vzniklé po dodání zboží přechází z prodávajícího na kupujícího. Tuto doložku lze použít pouze pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu.Doložka CFR vyžaduje,aby prodávající odbavil zboží pro vývoz.
Poznámka :Incoterms 2000, HN 6.1.2000
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31972R1035,32000R1901 Rezort :Neurčeno
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti