ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celoživotní vzdělávání a odborné vzdělávání
Anglicky :lifelong education and training
Francouzsky :éducation et la formation tout au long de la vie
Německy :allgemaine und berufliche Bildung

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32000D0253 Rezort :MŠMT
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Kasalová Jana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti