ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci
Anglicky :diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications
Francouzsky :diplomes, certificats et autres titres
Německy :Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31993L0016,32001L0019,31989L0048 Rezort :MŠMT
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Spejchalová Alena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti