ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :CIS, celní informační systém
Anglicky :CIS, Customs Information system
Francouzsky :SID, systeme d'information douanier
Německy :ZIS, Zollinformationssystem

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :international organisations
Podskupina :OR1 general

Zdroj(celexová čísla) :41995A1127(02) Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renata

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti