ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bavlníkový olej
Anglicky :cotton oil; cotton-seed oil
Francouzsky :huile de coton
Německy :Baumwollöl; Baumwollsaatöl

Výklad :angl. a něm. verze používají krátkou i delší variantu
Poznámka :olej ze semen bavlníku
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG5 crops (sn: cultivation and products)

Zdroj(celexová čísla) :31999R1479 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti