ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :body propojení
Anglicky :points of interconnection
Francouzsky :points d'interconnexion
Německy :Zusammenschaltungspunkte

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :signalling
Podskupina :OO6 telephone network

Zdroj(celexová čísla) :31996L0002 Rezort :ČTÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Macková Milena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti