ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čtecí zařízení pro optické rozpoznávání znaků (OCR)
Anglicky :optical character recognition (OCR)
Francouzsky :reconnaissance optique de caracteres, reconnaissance automatique de caracteres
Německy :optisch lesbarGerät (OCR)

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31992R3590 Rezort :ÚV(KOM)
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr.Petra Seidlová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti