ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celkové náklady úvěru
Anglicky :total cost of the credit
Francouzsky :cout total du crédit
Německy :Gesamtkosten des Kredites

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :387L0102,390L0088 Rezort :MPO
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Bláha Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti