ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Coal Authority
Anglicky :Coal Authority
Francouzsky :Coal Authority
Německy :Coal Authority

Výklad :britský zbytkový státní podnik po privatizaci British Coal Corporation
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :394D0995 Rezort :ČBÚ
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Kaňka Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti