ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celní území
Anglicky :customs territory
Francouzsky :territoire douanier
Německy :Zollgebiet

Výklad :Celní území ES není totožné s územím ES. Integrální součástí celního území je teritoriální moře, vnitřní námořní vody a vzdušný prostor členských států: Belgie, Dánsko kromě Faerských ostrovů a Grónska, Finsko, Německo kromě ostrova Hegoland, ale navíc území Büsingen, Rakousko, Španělsko kromě Ceuta a Mellila, Švédsko, Řecko, Francie kromě zámořských území, Irsko, Itálie kromě obcí Livigno a Campione d´Italia a kromě národních vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí zóny mezi Ponte Tresa a Porto Ceresio, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Turecko (od prosince 1995), Velká Británie včetně Anglo-normandských ostrovů a ostrova Man. K celnímu území dále patří území úzce spjatá s některými členskými státy: Jungholz a Mittelberg (Německo, smlouva z 23.11.1964 mezi Německem a Švýcarskem), Monako (Francie), San Marino (Itálie). (Svoboda, P., Právo vnějších vztahů Evropské unie, Linde, Praha 1999, s. 116)
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :392R2913 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti