ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :deflátor osobní spotřeby
Anglicky :private consumption deflator
Francouzsky :déflateur de la consommation privée
Německy :impliziter Preisindex des privaten Verbrauchs

Výklad :Cenový index, který měří změnu cenové úrovně HDP v poměru ke skutečnému objemu produkce. Je vypočítáván tak, že je používán HDP v běžných místních měnách
Poznámka :Vypracováno podle definice Eurodicautomu
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31998D0715 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti