ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :aktivní cestovní ruch
Anglicky :inbound tourism
Francouzsky :tourisme récepteur
Německy :Einreiseverkehr

Výklad :Definition Non-residents entering a country for a holiday
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999D0035 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti