ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :částečná fúze
Anglicky :partial fusion
Francouzsky :fusion partielle
Německy :Teilfusion

Výklad :Vytvoření společného zemědelského podniku specializovaného na jeden produkt (např. společného sadu nebo společného pozemku pro chov skotu), vedeného nezávisle na mateřských podnicích.
Poznámka :Používáno v kontextu statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků.
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32000D0115,31989D0651,31983D0461,31975D0682 Rezort :ÚV KOM
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti