ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Bílá kniha o rozvoji společné dopravní politiky
Anglicky :White Paper on the development of a common transport policy
Francouzsky :Livre blanc sur le développement d'une politique commune de transport
Německy :Weissbuch über die Entwicklung der gemeinsamen Verkehrspolitik

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :transport
Podskupina :TR1 general

Zdroj(celexová čísla) :31996D1692 Rezort :MDS
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Suntych Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti