ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čisté krmné kultury
Anglicky :pure crops for fodder
Francouzsky :culture pure a destination fourragere
Německy :Reinanbau für Futterzwecke

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Food industry
Podskupina :AG1 general

Zdroj(celexová čísla) :32000D0115 Rezort :MZe
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti