ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čistá hmotnost
Anglicky :net mass
Francouzsky :masse nette
Německy :Eigenmasse

Výklad :Skutečná hmotnost zboží bez veškerých obalů; udává se v kilogramech.
Poznámka :
Oblast použití-skupina :statistics
Podskupina :ST1 general

Zdroj(celexová čísla) :31992R3046,32000R1917,32000R1901 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti