ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Definice a klasifikace jakostních tříd oceli (evropská norma EN 10 020)
Anglicky :Definition and Classification of Grades of Steel (European Standard EN 10 202)
Francouzsky :Définition et classification des nuances d'acier (norme EN 10 020)
Německy :Begriffsbestimmungen für die Einteilung des Stähle (EN 10 020)

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :iron & steel
Podskupina :SI1 general

Zdroj(celexová čísla) :31994X0780 Rezort :MPO
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Bláha Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti