ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :běžné surové železo
Anglicky :ordinary crude iron, ordinary raw iron
Francouzsky :fer en gueuse ordinnaire
Německy :Roheisen in Masseln

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :iron & steel
Podskupina :SI1 general

Zdroj(celexová čísla) :31986S1566 Rezort :MPO
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Eichler Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti