ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bělení olivového oleje
Anglicky :decolorization of olive oil
Francouzsky :décoloration de l'huille olive
Německy :Bleichung von Olivenöl; Bleichen des Olivenöls

Výklad :také se někdy používá "odbarvení olivového oleje" (viz Tech. sl. naučný)
Poznámka :Dílčí rafinační pochod, odstraňující barviva, zčásti i látka způsobující chuť a vůni a některé další nečistoty.
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31991R2568,31993R0183 Rezort :MZe
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Vraštil Jiří

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti