ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čistá technologie (integrovaná technologie)
Anglicky :cleaner technology (integrated technology)
Francouzsky :technologie propre (technologie intégré)
Německy :saubere Technologie (integrierte Technologie)

Výklad : Podle Směrnice MŽP ZP01/99 "čistá technologie" pro předcházení znečištění, současně s podporou minimalizované koncové technologie, jejíž rozsah a nákladnost budou sníženy díky zavedení čistší produkce
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Environment Protection
Podskupina :ENB measurement technology & statistics

Zdroj(celexová čísla) :397R0058 Rezort :ÚVL
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Seidlová Petra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti