ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :DDU (s dodáním clo neplaceno)
Anglicky :DDU (delivered duty unpaid)
Francouzsky :DDU (Rendu droits non acquittés
Německy :DDU (Frei unverzollt, geliefert unverzollt)

Výklad :“S dodáním clo neplaceno”, znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží kupujícímu celně neodbavené v dovozu a nevyložené z příchozího dopravního prostředku v ujednaném místě určení. Prodávající nese náklady a nebezpečí spojená s takto dodaným zbožím, kromě povinností spojených s dovozem zboží do země určení.(např.celní formality,zaplacení cla,daní a ostatních poplatků).Tyto povinnosti nese kupující.
Poznámka :Incoterms 2000 HN 6.1.2000
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31972R1035,32000R1901 Rezort :Neurčeno
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti