ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cukrová homole
Anglicky :sugar in loaf form
Francouzsky :sucre en pain
Německy :Zuckerhüte

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32001L0111 Rezort :ÚNMZ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Straková Růžena

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti