ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :alginát vápenatý
Anglicky :calcium alginate
Francouzsky :alginate de calcium
Německy :Calciumalginat

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :370L0524 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdeňka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti