ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cílová oblast
Anglicky :objective zone
Francouzsky :zone d'objectif
Německy :Zielgebiet

Výklad :
Poznámka :Používáno v kontextu nařízení Rady (ES) č. 2052/8811 Úř. věst. č. L 185, 15. 7. 1988, s. 9., naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 3193/9422 Úř. věst. č. L 337, 24. 12. 1994, s. 11., nebo popřípadě ve smyslu posledních předpisů týkajících se podobných oblastí nebo zón, vymezených později a používaných v rámci provádění úkolů strukturálních fondů
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32000D0115 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti