ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Bílá kniha o růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti
Anglicky :White Paper on Growth, Competitiveness and Employment
Francouzsky :Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi
Německy :Weißbuch über Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31999D0126,31994X1069 Rezort :ÚV(KOM)
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr.Petra Seidlová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti