ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :cenné papíry splatné na podnět držitele
Anglicky :securities, which may be reimbursed on the bearer's initiative
Francouzsky :titres, qui peuvent etre remboursés a l'initiative du porteur
Německy :Titel auf Initiative des Inhabers rückzahlbar

Výklad :
Poznámka :bankovnictví
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :389L0299 Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Škvařilová Drahomíra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti