ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :akademický pracovník vysoké školy
Anglicky :academic
Francouzsky :universitaire
Německy :Wissenschaftler

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :396Y0919(04) Rezort :MV
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Pikna Bohumil

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti