ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :Bílá kniha o dotvoření vnitřního trhu
Anglicky :White Paper on completing the internal market
Francouzsky :livre blanc pour l'achevement du marché intérieur
Německy :Weisbuch uber die Vollendung des Binnenmarkts

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :European Union
Podskupina :CE1 general

Zdroj(celexová čísla) :31987H0598,32001R2157LM Rezort :ČNB
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :JUDr. Němcová Hana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti