ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dávky sociálního zabezpečení
Anglicky :social security benefits
Francouzsky :prestations de sécurité sociale
Německy :Leistungen der sozialen Sicherheit

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :Civilisation
Podskupina :GE1 general

Zdroj(celexová čísla) :31998R0370 Rezort :MPSV
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Váňa Vlastimil

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti