ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :centrální banka
Anglicky :central bank
Francouzsky :banque centrale
Německy :Zentralbank

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :European Union
Podskupina :CEQ EMU (Economic and Monetary Union)

Zdroj(celexová čísla) :192M Rezort :ČNB
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Němcová Hana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti