ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celoživotní učení
Anglicky :lifelong learning
Francouzsky :apprentissage tout au long de la vie
Německy :lebensbegleitendes Lernen

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32000D0253,32001L0019,32000R1626,31999Y0312(01) Rezort :MŠMT
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Kasalová Jana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti