ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bloková výjimka
Anglicky :block exemption
Francouzsky :exemption par catégorie
Německy :Gruppenfreistellung

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :383R1983,383R1984,387R3976,396R0240,32000Y1013(01) Rezort :ÚOHS
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Milinková Ivana

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti