ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :dávková úroveň
Anglicky :dose level
Francouzsky :niveau de dose m
Německy :Dosisgrenzwert r

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31996L0029 Rezort :SÚJB
Druh termínu :Pomocný termínKoordinátor :Ing. Jana Moltašová

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti