ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :administrativní zdroje
Anglicky :administrativní zdroje
Francouzsky :sources administratives
Německy :Verwaltungsquellen

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :32000R0452,31993L0023 Rezort :ČSÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Friedlaender Jan

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti