ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :CIP (přeprava a pojištění placeny do)
Anglicky :CIP (carriage and insurance paid to)
Francouzsky :CIP (port payé, assurance comprise jusqu'ŕ)
Německy :CIP (Fracht, Porto bezahlt einschließlich Versicherung bis, frachtfrei versichert)

Výklad :"Přeprava a pojištění placeny do ..." znamená, prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci jím jmenovanému, ale musí navíc zaplatit přepravné za dopravu do ujednaného místa určení. Prodávající je povinen obstarat pojištění kryjící kupujícího proti ztrátě či poškození zboží během přepravy, uzavřít pojistnou smlouvu (prodávající ji zajišťuje pouze s minimálním krytím) a zaplatit pojišťovací prémii. Je požadováno odbavení pro vývoz ze strany prodávajícího. Tuto doložku lze použít pro všechny druhy dopravy, včetně kombinované.
Poznámka :Incoterms 2000 HN 6.1.2000
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31972R1035,32000R1901 Rezort :Neurčeno
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti