ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :čekanka salátová
Anglicky :Witloof chicory, blanched (salad) chicory
Francouzsky :chicorée Witloof (endive), chicorée salade
Německy :chicorée-Witloof, Zichorien (Witloof)

Výklad :Cichorium intybus var. foliosum
Poznámka :KN 07052100
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31977R2237,31999R2204 Rezort :MZe
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :JUDr. Ehlová Zdenka

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti