ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :členský stát původu, region původu
Anglicky :Member State of origin, region of origin
Francouzsky :État d´origine, région d'origine
Německy :Ursprungsmitgliedstaat, Ursprungsregion

Výklad :členský stát/region členského státu odeslání, ve kterém bylo zboží vyrobeno nebo instalováno, smontováno, zpracováno, opraveno nebo udržováno
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31992R3046,31991R3330 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renata

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti