ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :bezdrátové vysílání
Anglicky :broadcast transmitted over the air
Francouzsky :émission diffusée sans fil
Německy :drahtlose Sendung

Výklad :
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :393L0098 Rezort :MK
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Mgr. Zollmann Benjamin

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti